07.02.03. Kendo invazija į Nidą

Kendo invazija į Nidą, fotografija Algimanto Stankevičiaus

Pirmą kartą Nida paminėta Kryžiuočių ordino dokumentuose 1385 m. „Noyken“, „Noyden“ vardu. Pagal istorinius šaltinius senasis Nidos kaimas buvęs Grobšto rago įlankos šiaurinėje pakrantėje. Senoji Nida buvo apie 2 km į pietus nuo dabartinės, arčiau Baltijos jūros. Miestelis 1529 m. gavo Magdeburgo teises.
1675 m. Senąją Nidą užpusčius smėliui, jos gyventojai ėmė kurtis šiauriau. 1732 m. apsigyveno dabartinėje Nidoje. Netoliese jau buvo įsikūrę Skruzdynės ir Purvynės kaimeliai, todėl dabartinė Nida susidarė iš trijų nedidelių kaimų – Nidos, Skruzdynės ir Purvynės. XX a. tarpukariu Nida kartu su visa Kuršių nerija buvo Klaipėdos apskrityje.
1874 m. ant apželdinto Urbo kalno pastatytas Nidos švyturys. Tačiau vėliau jis buvo sunaikintas vokiečių. 1945 m. sausio 30 d. į Nidą įžengė Tarybinės armijos kariai. Miestas atstatytas 1945 m. ir 1953 m. Tarybų Sąjungos. 1946 m. tapo miesto tipo gyvenviete (kaip vasarvietė), 1947 m. prijungta prie Klaipėdos, 1961 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumo įsaku įkūrus Neringos miestą įėjo į jo sudėtį ir tapo administraciniu centru (Vikipedija). Septintais šio šimtmečio pradžios metais Nidoje, grupė šarvuotų ir pakankamai gerai ginkluotų kauniečių išsilaipino Kuršių nerijos miestelio pietiniame pakraštyje…(KNA)

Parašykite komentarą