Tai yra japonai

Kiekvienas metais japonai padeda savo šalies kultūros paveldo objektams nesunykti, puoselėja juos ir tvarko. Šiais metais beveik trys tūkstančiai savanorių Niko šventyklų ansamblyje, kuris apima 103 pastatus ir statinius (įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą) surinko daugiau nei 10.000 tonų šiukšlių, išėmė, nuvalė ir padėjo į jiems skirtą vietą daugiau nei 4.68 milijonus akmenų….Daugiau ir plačiau susipažinkinte su šiuo įvykiu čia…
Japonai savanoriai dirbantys prie šventyklos

Parašykite komentarą