Paskaita

Treneriai Ričardas Žilaitis ir Raimonda Strazdiene dalyvavo antroje švietimo bendruomenei skirtoje parodoje „MOKYKLA“. Išklausė paskaitos „Ugdymas per sportą: sporto mokymo įstaigų tikslai, uždaviniai ir praktinis jų įgyvendinimas“, pasisakė apskrito stalo diskusijoje apie rytdienos mokytojus. Mūsų iniacityvą Kauno pradinėse mokyklose Kendo užsiėmimus kaip discipliną, vietoje vienos fizinio pamokos savaitėje ,visi vertina kaip vieną iš naujienų, kurią galima įgyvendinti mokyklose.