Kendo Panemunėje

Pradedame kendo praktikos užsiėmimus Panemunės pradinėje mokykloje. Kur mokyklos vizija – besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, ugdymo procesą grindžianti sąveikos ir mokymosi paradigmų derme bei įgalinanti sėkmingą asmens savirealizaciją žinių visuomenėje. Mokyklos misija, teikti valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą 6-11 metų vaikams, ugdyti fundamentaliąsias vertybes, kurti ugdymą (si) įgalinančias aplinkas. Padėti asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, kritiškai mąstančiu, atsakingu savo šalies ir Europos piliečiu, norinčiu ir gebančiu mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą. Mokyklai vadovauja energinga direktorė Virginija Rupainienė, KTU Socialinių mokslų daktarė, mokyklų vadovų atestacijų ekspertė, kiekvienais metais kelianti savo kvalifikaciją į vis aukštesni lygį, įvairių konferencijų dalyvė ir pranešėja, tarptautinių projektų koordinatorė. Mokyklos direktorė teigiamai įvertino teikiamą kendo praktikos naudą ir suteikė sąlygas treniruoti vaikus Panemunės pradinėje mokykloje kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 15.30 valandos.

Kubo Sensei su vaikai ir mokyklos direktore Virginija Rupainiene Panemunės pradinėje mokykloje

Parašykite komentarą