8-to dano egzaminas Japonijoje

Shozo kato54-erių Shozo Kato neseniai tapo trečiuoju asmeniu, kuris, gyvendamas ne Japonijoje, sugebėjo išlaikyti sudėtingumu visame pasaulyje pagarsėjusį Kendo 8-tojo dano egzaminą. Kadangi šis egzaminas laikomas pačiu sudėtingiausiu Japonijoje, nieko nuostabaus, jog egzaminą išlaiko vos 1% bandančiųjų.
“Jaučiu, jog tikroji treniruotė 8-jam danui tik prasideda“- sakė Kato, kuris jau 25-erius metus moko Kendo Manheten Shidogakuin dojo, o laisvu metu užsiima reprodukcijų fotografavimu.
„Jaučiuosi taip, lyg vis dar sapnuočiau“- kalbėjo Kato, grįždamas iš Japonijos. Taip pat pastebėjo, jog dabar kaip niekad jaučia didelę atsakomybę už Kendo praktikos propagavimą. „Pasiekimas tampa netgi didesnis, turint omenyje, kad nebuvo galimybės dažnai praktikuotis su aukšto lygio Kendo meistrais“- sakė Naujosios Zelandijos kendoka Alex Bennet, šiuo metu gyvenantis Japonijoje. Alex išlaikė Kendo 7-tojo dano egzaminą balandžio 30 d., kas, jo manymu, visiškai nublanksta prieš sugebėjimą išlaikyti 8-tąjį.
„Kartais mokinys- tai geriausias mokytojas“- sako Kato. Tam, kad kompensuotų aukšto lygio vietinių meistrų stoką, jam teko kiekvienoje kovoje elgtis lyg kovojant su meistru.
Kato savo egzaminą išlaikė iš 6-to karto. Kai kuriems žmonėms tai trunka dešimtmečius.

Autorius – Paul H.B. Shin, Daily News. Tekstą vertė – Karolis. Tekstą koregavo – V. Lietuvnikienė.

Parašykite komentarą