Seminaro pirmos dalies pabaiga

Norime padėkoti mūsų garbingiems seminaro svečiams Mykolui, Kastyčiui ir Edgarui už dalyvavimą šeštadienio ir sekmadienio kendo praktikoje. Dėkojame už laiką ir didžiulį norą pažinti kendo, taip pat šiam tikslui skirtas taip sunkiai uždirbtas lėšas. Tikimės, kad visa tai tik sustiprino visų ryžtą eiti toliau šiuo keliu, rinkti bei tobulinti trūkstamas bei esamas žinių mozaikos detales. Galima ieškoti kablelių, reikšmių ir net kamaje pozicijos internete, bet ką pamato akys ar išgirsta širdis, mes nerasime nei vienoje knygoje ar kitame rašytiniame šaltinyje. Dėl to praktikuokime kendo kiekvieną dieną nors ir kokia tai alinanti būtų mūsų veikla, padėkime silpnesniems ir ieškokime atsakymų į savo klausimus pas pačius save.
Edgaras Indra, Sensei Kubo, Ričardas Žilaitis, Mykolas Maciulevičius, Kastytis Belazaras,

Parašykite komentarą