Kasdienis DAO

Kartais norisi viską atiduoti kitam, kartais – tik truputį. Būna, kad atrodo jog tai gali priklausyti tik man. Kartais trūksta tiek nedaug, kartais – tik noro dalintis. Gali taip nutikti, jog sekanti mintis kam nors bus vertingas.
Griaustinis Lei. Griaustinis. Pagrindinis šio rašmens simbolis reiškia sankaupą, telkinį; pakartotas triskart, jis pabrėžia ypatingą tos sankaupos dydį. Griaustinis sudunda, staiga išsilaisvinus pritvinkusių debesų energijai. Viršutinė rašmens dalis – ženklas „lietus“.Kai trenkia perkūnas mes pasijuntame menki.
Ar turite abejonių dėl to, kas šiame pasaulyje pranašiausias? Žinoma, ne žmogus. Gamtos jėgos galingesnės – kur kas galingesnės. Net drąsiausias, turtingiausias ar protingiausias žmogus baimingai susigūžia, kai virš galvos ima trankytis perkūnas su žaibais, kai sudreba liūties tvindomi laukai, kai ugninis elektros iškrovos stulpas suskaldo medį, kai, regis, griūva ir pats draskomas į gabalus dangus.
Gerai, kad bent kartais gauname progą pasijusti nuolankūs. Griaustinio dar niekas nėra įveikęs. Niekam nepavyko priversti jo tarnauti saviems tikslams. Nepavyko panaudoti jo energijos.  Griaustinio galia laisva ir nežabota. Tiesą sakant, žmonės tik slepiasi ir laukia, kada jis baigsis. Niekas nekiša nosies į lauką, kol viskas nurimsta. Toks elgesys vaizdžiai parodo griaustinio galybę. Todėl senovės žmonės mokė – susidūrę su nežabota jėga nestokime skersai kelio. O gavę progą veikti, nepraraskime apdairumo.
Ištrauka iš knygos „ DENG MING-DAO, Kasdienis DAO“. Tekstą parengė: Karolis

Parašykite komentarą