Įsiklausyk, ką kalba kūnas!

Kviečiame išbandyti save Sandros Bardauskienės vykdomame tyrime: “Fizinis aktyvumas stebint mitybos ypatumus“. Tyrimo tikslas – įvertinti sportuojančių ir nesportuojančių asmenų, kaip kompleksinių sistemų, funkcinę būklę provokacinio mėginio metu stebint mitybos ypatumus. Tyrimas suteiks informacijos apie širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinę būklę fizinio krūvio metu, bei pokyčius stebint mitybos ypatumus. Tiriamieji atliks provokacinio fizinio krūvio veloergometrinį mėginį. Anketinė apklausa ir tyrimas truks 30 minučių. Veiksmas vyks Kaune, M.Jankaus 2, Kineziologijos ir sporto medicinos katedroje. Tiriamieji: 25-40 metų asmenys, sportuojantys (pagrindinė grupė) ir nesportuojantys (kontrolinė grupė).
Tyrimas bus atliekamas vieną kartą. Tyrimą sudarys šios dalys:
1. Atliekamas kompiuterizuotas provokacinis fizinio krūvio mėginys, kurio metu bus registruojama elektrokardiograma, matuojamas arterinis kraujo spaudimas prieš ir po paros stebint mitybos ypatumus. Tiriamųjų bus paprašyta užpildyti fizinio aktyvumo Beacke klausimyną, siekiant sužinoti kasdieninės veiklos bei fizinio aktyvumo pobūdį.
2. Anketinės apklausos metu bus renkama bendro pobūžio informacija, siekiama išsiaiškinti veiksnius, galinčius įtakoti širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.
Visi tyrimo metu surinkti duomenys bus konfidencialūs. Publikuojamoje tyrimų medžiagoje nebus galima identifikuoti tyrime dalyvavusių asmenų (jų vardai ir pavardės nebus skelbiami). Pirmyn?! Suderinkite laikus el. pašto pagalba: bardauskiene@gmail.com

Parašykite komentarą