Informacijos redagavimas

Vienam iš mūsų kuklaus dienoraščio lankytojui gerbiamam Dariui Sutkui kilo klausimų dėl Tan Kendo pristatymo detalių Rygos festivalyje. Neįsiterpdami į jau patalpintą tekstą, pabandysime surašyti pastebėjimus į naują temą. Taigi, klausimas buvo dėl datos minėjimo, sutinkame, kad šioje vietoje labai taiklus pastebėjimas buvo žmogaus kuris yra šio amato meistras klaidų ir neatitikimų ieškojimuose, taigi dėl amžiaus paminėjimo atsiprašome, tai tikrai yra mūsų klaida, pasigedome vieno romėniško simbolio tiek pas straipsnio autorių, tiek mūsų redagavimo sistemos programoje, del to gerbiamam Dariui labai didelė padėka. Einame toliau prie meistrų kurie pristatinėjo šį kovos meną, tai Kon Jošinobu, Tan Kendo Kyoši 7 danas ir Takeda Ryuiči, Tan Kendo 3 danas. Apie šiuos didižius žmones Jūs Dariau pats užsiminėte kaip apie savo pažystamus – stipru! Mes net neabejojame, kad Jūs tikrai juos gerbdamas buvote nuvykęs daugiau nei keturių valandų kelią iš mūsų šalies sostinės pagerbti žmonių, kurie atskrido daugiau nei keturiolikos valandų kelią, kad pristatytų Japonijos kultūra praėjusį savaitgalį. Taigi lieka paskutinis pastebėjimas apie naudojamų ginklų pavadinimus. Durklas, trumpasis kardas, kodači, vakizaši ar joroidoši kiekvienas iš jų turi savo funkciją kovos menuose. Ir apkrauti mūsų tautietį papildomais pavadinimais tai tikrai iššūkis ir galimybė, kad jis toliau neskaitys pateiktos informacijos. Reikia įvertinti tai, kad jam kendo ir kudo būna tas pats…Kaip ir geras pavyzdys diskutuotinas kendo kardo vardas šinai ar šinajus Edgaro Platelio pastangomis lietuvinamas. Einant prie šio teksto pabaigos, mes labai aukštai vertiname gerbiamo Dariaus indelį į Japonijos kovos menų viešinimą ir informacijos priežiūrą jos pateikime mūsų visuomenei. Metų gale, Jūs Dariau pretenduojate i mūsų blogo nominaciją!!!

Parašykite komentarą